1. Юридичне бюро «КРЕДО»
  2. Послуги
  3. Реорганізація суб'єктів господарювання
logo.png
Реорганізація суб'єктів господарювання
ЗАПИТУЮТЬ: В які найкоротші строки можливо провести реорганізацію мого підприємства?

Реорганізація суб'єкта господарювання, з точки зору чинного в Україні законодавства, є складною й заплутаною процедурою, яка зазвичай займає досить велику кількість часу й зусиль. Рішення, пов’язані з реорганізацією підприємства відносяться до сфери стратегічного менеджменту, які в кожному конкретному випадку мають свої специфічні підстави та мету. В окремих випадках, коли питання строку проведення реорганізації стоїть особливо гостро, організація всієї процедури потребує не лише наявності теоретичних знань, але й розуміння всього процесу загалом.

Процес реорганізації має свої специфічні особливості залежно від організаційно-правової форми товариства. Так, реорганізація акціонерного товариства є набагато більш складним процесом, ніж реорганізація товариства з обмеженою відповідальністю. Звісно, строки проведення реорганізації вказаних товариств також будуть відрізнятись.

Фахівці юридичного бюро «КРЕДО» мають практичний досвід правового супроводу реорганізації суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми. Саме це дозволяє нам в найкоротші строки досягати поставленої Вами мети.

ФОРМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ:

Реорганізація шляхом поділу

При поділі суб'єкта господарювання, всі його майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. Принципова схема поділу виглядає наступним чином:

Форми реорганізації суб'єкта господарювання (схема #1)

Реорганізація шляхом виділу

При виділенні одного або кількох нових суб'єктів господарювання, до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта господарювання. Принципова схема поділу виглядає наступним чином:

Форми реорганізації суб'єкта господарювання (схема #2)

Реорганізація шляхом перетворення

При перетворені одного суб'єкта господарювання в інший, до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять всі майнові права і обов’язки попереднього суб'єкта господарювання. Принципова схема перетворення виглядає наступним чином:

Форми реорганізації суб'єкта господарювання (схема #3)

Реорганізація шляхом злиття

При злитті суб'єктів господарювання, всі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття. Принципова схема злиття виглядає наступним чином:

Форми реорганізації суб'єкта господарювання (схема #4)

Реорганізація шляхом приєднання

При приєднанні одного або кількох суб'єктів господарювання до іншого суб'єкта господарювання, до останнього переходять всі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів господарювання. Принципова схема приєднання виглядає наступним чином:

Форми реорганізації суб'єкта господарювання (схема #5)

Для попередньої консультації Вам необхідно надати загальну інформацію щодо:

  • необхідної форми реорганізації або щодо конкретних завдань, виходячи з яких, потрібно обрати необхідну форму реорганізації;
  • складу засновників суб'єкта господарювання;
  • наявності порушень або будь-яких штрафних санкцій накладених на суб'єкт господарювання контролюючими органами;
  • адреси місцезнаходження суб'єкта господарювання.
З приводу детальної інформації щодо строків та вартості послуг звертайтесь до наших фахівців:
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ВІДПОВІДАЄМО: Граничні строки проведення реорганізації суб'єкта господарювання залежать як від її конкретного виду, так і від її підстав. Також має значення організаційно-правова форма юридичної особи. Але слід розуміти, що строк реорганізації не буде меншим двох календарних днів.
Юридичне бюро «КРЕДО»
Адреса: вул. Леоніда Первомайського, 9 , 01133 , Київ, Україна
Тел:( 38 0) 44 3832312 / Тел:( 38 0) 67 4995617 / Тел:( 38 0) 63 4062474 / Тел:( 38 0) 50 3571666
Всі права захищено. При повному або частковому відтворенні матеріалів викладених на даному сайті, посилання на джерело обов’язкове.
2010-2015.